Contact

Profit MK

Bratislava
headquarters:

PROFIT MK, s.r.o.
Nevädzová 6
Bratislava 821 01
Tel.: +421 915 717 315

ICO:44790252
DIČ: 2022848883
IČ DPH: SK2022848883
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 59103/B

Trenčín production facility:

Areál Ozeta
Ľ. Stárka 12
Trenčín 911 05


Calculation requests:
Mobil: 0915 717 315
milos@profitmk.sk

Profit MK